FÖRSTA KVARTALET 2019

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2019

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2019 bedöms bli mellan 90 och 95 MSEK (76,5).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 (CET) idag, den 30 april 2019. Delårsrapporten för första kvartalet 2019 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 505 583 51
UK +44 333 300 92 68

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11673.
Länken finns även på www.ctt.se 
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 klockan 8:30 (CET).