FÖRSTA KVARTALET 2018

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2018

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2018 bedöms bli mellan 60 och 65 MSEK (75,3).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2018 klockan 8:30 (CET).