FÖRSTA kvartalet 2016

Prognos ANDRA kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet 2016 bedöms bli mellan 60 och 65 MSEK (53,4).

NY UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen har beslutat om ny utdelningspolicy för bolaget som innebär att bolaget ska dela ut 50-70 % (20-40 %) av nettoresultatet till aktieägarna i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till 40 %.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 16:00 (CET).