FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 56 % till 49,2 MSEK (31,4)
  –  I jämförbara valutor, en ökning med 42 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 14,0 MSEK (0,6)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 29 % (2)
 • Periodens resultat uppgick till 9,6 MSEK (-3,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (-0,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 8,6 MSEK (-6,9)


PROGNOS ANDRA KVARTALET 2022

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2022 bedöms bli mellan 50 och 55 MSEK (37,5).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CEST). Rapporten presenteras av Henrik Höjer, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE: +46 850 558 354
  UK: +44 333 300 9270
  US: +1 631 913 1422, PIN US: 28 739 511#
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q1-2022. Länken finns även på www.ctt.se