första kvartalet 2020
 

 

ÅTGÄRDER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 

Prognos ANDRa kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2020 bedöms bli mellan 50 och 60 MSEK (101,9).

 

Presentation av delårsrapporten

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 17:40 (CET).