FJÄRDE KVARTALET 2023

 •  Nettoomsättningen ökade med 20 % till 81,2 MSEK (67,8)
         –  I jämförbara valutor, en ökning med 21 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 31,6 MSEK (20,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 39 % (31)
 • Vinstmarginalen uppgick till 43 % (33)
 • Periodens resultat ökade till 27,4 MSEK (17,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,19 SEK (1,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 30,4 MSEK (17,9)

HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 28 % till 308,9 MSEK (240,6)
         –  I jämförbara valutor, en ökning med 23 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 118,4 MSEK (91,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 38 % (38)
 • Vinstmarginalen uppgick till 39 % (35)
 • Periodens resultat ökade till 95,5 MSEK (66,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 7,62 SEK (5,29)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 116,8 MSEK (61,2)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,35 SEK per aktie (4,05) samt
  en extra utdelning om 3,35 SEK per aktie (0), totalt 8,70 SEK per aktie

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2024

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2024 bedöms bli mellan 80 och 85 MSEK (75,0).


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN