FJÄRDE KVATALET 2021

 •  Nettoomsättningen ökade med 21 % till 42,1 MSEK (34,9)
  –  I jämförbara valutor, en ökning med 20 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 8,0 MSEK (-0,6)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 19 % (-2)
 • Periodens resultat uppgick till 4,3 MSEK (1,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,15)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 20,4 MSEK (-1,1)

JANUARI – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 25 % till 151,2 MSEK (200,8)
  –  I jämförbara valutor, en minskning med 19 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 26,8 MSEK (38,4)
  –  Inkluderat jämförelsestörande poster om totalt +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (19)
  –  Justerad för jämförelsestörande poster, uppgick marginalen till 15 % (19)
 • Periodens resultat uppgick till 14,2 MSEK (31,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,13 SEK (2,48)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 30,3 MSEK (-10,8)
  –  Inkluderat jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,79 SEK per aktie (1,74)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2022

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2022 bedöms bli mellan 42 och 47 MSEK (31,4).


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Rapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8566 426 95
  UK +44 333 300 92 65
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q4-2021. Länken finns även på www.ctt.se