fjärde kvartalet 2020

januari – december 2020

Prognos första kvartalet 2021

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2021 bedöms bli mellan 30 och 35 MSEK (77,2).

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 8:30 (CET).