ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 35 % till 79,0 MSEK (58,4)
        –  I jämförbara valutor, en ökning med 27 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 33,7 MSEK (23,5)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 43 % (40)
 • Vinstmarginalen ökade till 39 % (33)
 • Periodens resultat ökade till 24,8 MSEK (15,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,98 SEK (1,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62,2 MSEK (4,0)

 

DELÅRET JANUARI – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 43 % till 154,0 MSEK (107,5)
        –  I jämförbara valutor, en ökning med 31 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 56,4 MSEK (37,5)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 37 % (35)
 • Vinstmarginalen ökade till 35 % (29)
 • Periodens resultat uppgick till 42,7 MSEK (24,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,41 SEK (1,97)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 58,4 MSEK (12,5)

 

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2023

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2023 bedöms bli mellan 70 och 75 MSEK (65,3).


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN