ANDRA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 56 % till 58,4 MSEK (37,5)
  –  I jämförbara valutor, en ökning med 36 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 23,5 MSEK (6,6)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 40 % (18)
 • Periodens resultat uppgick till 15,1 MSEK (6,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,21 SEK (0,49)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 4,0 MSEK (7,2)

  
DELÅRET JANUARI – JUNI 2022 

 • Nettoomsättningen ökade med 56 % till 107,5 MSEK (68,9)
  –  I jämförbara valutor, en ökning med 39 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 37,5 MSEK (7,3)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 35 % (11)
 • Periodens resultat uppgick till 24,7 MSEK (2,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,97 SEK (0,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 12,5 MSEK (0,3)

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2022

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2022 bedöms bli mellan 58 och 63 MSEK (40,2).


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09:30 (CEST). Rapporten presenteras av Henrik Höjer, VD samt Markus Berg, CFO.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE: +46 850 516 386
  UK: +44 203 198 48 84
  US: +14 123 176 300
 • PIN kod för alla deltagare: 57 16 787#
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q2-2022. Länken finns även på www.ctt.se