andra kvartalet 2020

delåret januari – juni 2020

Prognos tredje kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2020 bedöms bli mellan 38 och 42 MSEK (83,4).

 

presentation av delårsrapporten

 

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 08:30 (CET).