Årsredovisningen 2021 för CTT Systems AB (publ.) finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ctt.se,
under “Investors – Annual Reports” samt även som bilaga till detta pressmeddelande.

www.ctt.se/investors/annual-reports/