Årsredovisningen 2017 för CTT Systems AB (publ.) finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida, www.ctt.se. 

Rapporten finns att hämta på www.ctt.se i menyn under "Ladda Ned".