Årsredovisningen 2015 för CTT Systems AB (publ.) finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida.

www.ctt.se