FÖRSTA KVARTALET 2015
PROGNOS ANDRA KVARTALET 2015

Koncernens nettoomsättning förväntas i det andra kvartalet 2015 vara lägre än första kvartalets 52,1 MSEK, men bedöms överstiga 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas vara lägre än första kvartalets 18 % men överstiga 12 %.