CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System till tre stycken Boeing B757-200 flygplan från Icelandair. Systemen kommer att levereras under hösten/vintern 2008/2009.

”Icelandair som har använt vårt system i sina B757 flygplan sedan 2002 är en av våra första och mest värdefulla kunder. Med denna beställning har Icelandair vårt system i alla sina B757 flygplan som de äger eller leasar på lång tid och konfirmerar förtroendet de har i vår produkt” kommenterar CTTs försäljningschef Ulf Liljenberg dagens beställning. ”Vi är mycket glada för denna beställning från Icelandair som återigen visar på våra kunders tillfredsställelse med vårt Zonal Drying™ System” avslutar Ulf Liljenberg.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.