CTT Systems AB har erhållit ytterligare en beställning av ett Cair™ System från Airbus Corporate Jet Centre i Toulouse Frankrike. Systemet skall installeras våren/sommar 2008 på ett Airbus A319 VIP flygplan.

”Airbus Corporate Jet Centre är ett etablerat och modernt s.k. completion centers som utför modifieringar på VIP A319/A320 flygplan och denna andra order för vårt Cair™ system, inom ett år, visar på ett stort intresse för vår produkt bland kunderna” säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems ”marknaden för VIP flygplan växer kraftigt för närvarande och för oss är det en stor framgång att vi återigen får arbeta med Airbus Corporate Jet Centre och hoppas på fler beställningar framöver” fortsätter Ulf Liljenberg.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom befuktning av den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning, men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabinbefuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

Genom att dessutom eliminera kondensation i flygplanet, minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.