CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från TUIfly Nordic i Sverige. Beställningen avser två system att installeras i TUIfly Nordics två Boeing B757-200. Installationen kommer att ske under hösten 2007 och början 2008.

”Vår målsättning är att sänka bränsleförbrukningen med 2 procent för våra flygplan de närmaste två åren och därmed minska våra utsläpp av koldioxid. Vi har valt att investera i CTTs Zonal Drying system för att eliminera kondens som kan väga flera hundra kilo i en B757. Den minskade bränsleförbrukningen sparar åtskilliga ton av koldioxidutsläpp per flygplan och år ”, säger Fritidsresors VD, Johan Lundgren.

“Vi är glada för beställningen från TUIfly Nordic och därmed har vi också fått vår första kund inom den nya TUI gruppen. TUI gruppen består av flera Europeiska flygbolag bl.a. TUIfly Nordic (Sverige), Hapagfly (Tyskland), Corsairfly (Frankrike), Thomsonfly (England) och har tillsammans mer än 100 flygplan. Bränslebesparingen är fortfarande den främsta orsaken till intresset från flygbolag av vårt Zonal Drying System, men den positiva påverkan på utsläppen är mer och mer av betydelse för flygbolagens beslut” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.