CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från TAP i Portugal. Beställningen avser ett system att installeras i A330-200 för utvärdering. Installationen kommer att ske under 2007.
”Vi har stort fokus på bränslebesparande åtgärder för våra flygplan och värderar högt de sänkta kostnaderna och de positiva miljöeffekterna detta medför. Om vår utvärdering av CTTs Zonal Drying™ System ger de resultat i besparad vikt som vi förväntar oss kommer vi att installera systemen i alla våra wide body flygplan”, säger TAPs Fleet Manager, José Viegas.

“Detta är en beställning av ett system för utvärdering men värdefullt för oss då TAP är en ny kund som representerar ett potentiellt nytt segment för CTTs Zonal Drying™ Systemet; de större reguljär-bolagens wide body flygplan. TAP har ytterligare 9 wide body flygplan så vi kan få fler beställningar om TAP finner utvärderingen positiv” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.