CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från Jet2.com i England. Beställningen avser alla Jet2.coms 8st B757-200 flygplan. Installationerna kommer att ske under 2007.

”Som ett sk Low Cost Airline måste vi vara extremt kostnadsmedvetna och innovativa för att säkerställa optimal operationell kostnad för vårt bolag. Med Zonal Drying™ systemet kommer vi att eliminera ackumulerat kondenserat vatten och därmed sänka kostnaderna för att flyga och underhålla våra flygplan,” säger Jet2.coms Chief Executive Philip Meeson.

“Jet2.com är ett framgångsrikt och snabbt växande ”low cost” flygbolag i England och dagens beställning visar att vårt Zonal Drying™ system är viktigt för att hålla kostnaderna nere för flygbolag,” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. ”Vi är stolta över att få möjlighet att bidra till Jet2.coms fortsatta succé” fortsätter Torbjörn Johansson.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.