CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från First Choice Airways i England. Systemen kommer att installeras i First Choice sex stycken Boeing B767-300 flygplan under vintern 2007/2008.

First Choice Airways har använt CTTs Zonal Drying System sedan 2002 i olika flygplan i sin flotta och är imponerade över systemets förmåga att förhindra och eliminera kondens i flygplanen. Baserat på denna erfarenhet har First Choice Airways nu beslutat att installera Zonal Drying Systemet på hela sin B767 flotta för att även för dessa flygplan erhålla samma fördelar.

“Vi har samarbetat med First Choice under ett flertal år och de var också initial kund för Zonal Drying Systemet till A320. Att First Choice nu även beställer systemet till sina B767 flygplan är för oss ett bevis på att systemet uppfyller utlovade prestanda” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. ”First Choice har använt och utvärderat våra system under flera år och de tror att systemet kan sänka vikten med ett flertal hundra kilo per flygplan” fortsätter Torbjörn Johansson.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.