CTT Systems AB har erhållit en beställning på fyra Zonal Drying™ System från Air Lease Corporation, för installation i Transavia’s Holland/Frankrike nya B737NG-800 flygplan på Boeings produktions lina. Zonal Drying™ Systemen, som eliminerar kondensation i flygplanen, skall levereras under år  2015.

”Det är mycket glädjande att Transavia baserat på deras långa erfarenhet av Zonal Drying Systemet fortsätter att använda det i sina nya flygplan och det är också ett erkännande av fördelarna med systemet”, kommenterar Peter Landquist, VP Sales & Marketing

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

• Förbättrad isolerings prestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2014 kl 13:00 (CET).