CTT Systems AB har erhållit beställning på Zonal Drying™ System från Jet2.com i England. Systemen skall installeras åren 2009 och 2010 på 7 B737QC flygplan.

”Vi är väldigt nöjda med att Jet2.com åter beställer vårt Zonal Drying™ system vilket baserar sig på deras positiva erfarenheter av systemet i sina B757,” säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems. ”Systemet som nu utvecklas till B737QC är nytt för oss, och vi hoppas därmed kunna attrahera intresse från andra operatörer av denna flygplanstyp,” fortsätter Ulf Liljenberg. Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av: • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön. CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.