CTT Systems AB har erhållit en beställning på ett Cair™ System från Gore Design Completions Ltd., USA. Systemet skall installeras under hösten 2009 på ett Airbus A340 VIP flygplan.

”Vi erhåller nu ytterligare en spännande order för vårt kabinbefuktningssystem, Cair™, till ett VIP flygplan. Ordern bekräftar stabiliteten i detta segment av marknaden” säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems ” Denna order är den första från Gore Design Completions Ltd. som är ett completion center baserat i Texas, USA”.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabinbefuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.