CTT Systems AB har erhållit en beställning av ett Cair™ System från Fokker Services, Holland. Systemet skall installeras under 2007 på ett Airbus A319 VIP flygplan.

”VIP marknaden har utvecklats väldigt bra generellt sett och så även för oss, och vi fortsätter att befästa vår ställning som marknadsledande inom detta segment,” säger Torbjörn Johansson, VD för CTT Systems. ”Denna beställning är viktig då det är den första med Fokker Services som nu satsar på att bli ett av de stora så kallade completion centers framöver och det är den andra beställningen inom kort tid för Airbus A320-seriens VIP flygplan.” fortsätter Torbjörn Johansson.

Vid befuktning av den extremt torra luften i flygplanskabinen erhåller passagerare och besättningar en betydligt bättre komfort vid flygning. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning, men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande än tidigare.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.