CTT Systems AB har erhållit beställning på ett Cair™ System från Airbus Corporate Jet Centre (ACJC) i Toulouse, Frankrike. Systemet skall installeras hösten 2009 på ett Airbus A319 VIP flygplan.

”Detta är den tredje beställningen från Airbus Corporate Jet Centre inom 16 månader. Marknaden för stora VIP flygplan är fortsatt stark och kunder inom detta segment är generellt mycket intresserade att addera vårt Cair™ system till sina flygplan” säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems. Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabinbefuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens. CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.