CTT Systems AB har erhållit ytterligare en beställning på ett Cair™ System från AERIA Luxury Interiors i San Antonio, USA. Systemet skall installeras under senare delen av 2015 i ett VIP Boeing wide body flygplan.

”Vi är mycket tillfredsställda med att återigen få möjligheten att arbeta med CTT i samband med vårt senaste VIP projekt som är en installation i en Boeing wide body. Vi har sedan tidigare erfarenhet av CTTs Cair™ system i ett tidigare VIP projekt och vi är övertygade om Cair™ systemets mervärde för AERIA Luxury Interiors kunder”, säger Ron Soret, Vice President och General Manager på AERIA Luxury Interiors.

”Detta är vår andra order från AERIA Luxury Interiors och vi är mycket glada över vårt utmärkta samarbete samt att AERIA Luxury Interiors forsätter att välja vårt CairTM System till sina klienter och i detta nya projekt avseende en Boeing wide body VIP”, kommenterar Peter Landquist, försäljnings och marknadschef på CTT Systems AB.

OM CTT SYSTEMS

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre utmattande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 nov 2014
kl 10:30 (CET).