CTT Systems AB har tecknat ett globalt distributionsavtal med Satair A/S, Danmark avseende eftermarknadssupport för CTTs Boeing B787 program. Satair har samtidigt beställt reservdelar av CTT Systems, för 2,6 Miljoner Dollar, avsedda för de första B787 kunderna. Reservdelarna beräknas levereras till Satair under slutet av år 2008.

”Med detta avtal kan vi nu erbjuda toppkvalitet på vår reservdelssupport till alla Boeing B787 kunder i världen,” kommenterar CTTs VP Customer Support, Peter Landquist. ”Detta avtal är mycket viktigt för oss i vårt samarbete med Boeing och flygbolagen kommer nu att garanteras on-time leverans och dygnet runt support för våra reservdelar. Vi har nu också fått första ordern på reservdelar till B787 flygplanen” avslutar Peter Landquist.

”Vi på Satair är väldigt glada för att bli en del av Boeing B787 support arbetet tillsammans med CTT” säger Satairs försäljnings & marknadschef, Steen Karsbo. Satair kommer att ansvara för den globala reservdelshållningen och distributionen för CTTs B787 reservdelar.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

Befuktarna bidrar till besättningarnas komfort och hälsa genom att höja den relativa fuktnivån i cockpit och i besättningarnas viloutrymmen.