TREDJE kvartalet 2015

DELÅRET JAN – SEP 2015

Prognos FJÄRDE kvartalet 2015

Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2015 bedöms bli mellan 45 och 50 MSEK.


CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 klockan 08:30 (CET).