Andra kvartalet 2016

DELÅRET januari – juni 2016

Prognos tredje kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2016 bedöms bli mellan 50 och 55 MSEK (42,3).


CTT Systems AB (Publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2016 klockan 08:30 (CET)