Årsredovisningen 2014 för CTT Systems AB finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida.

www.ctt.seFör ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46

E-Post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                                                      

Eller

Mikael Brate, CFO, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 05 alt. Mobil. 073-655 54 12

E-post: mikael.brate@ezkgx.beeweb-red.io       

Besök även:www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2014
kl 08:00 (CET).