Årsredovisningen 2013 för CTT Systems AB finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida.

www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl 08:00 (CET).