Årsredovisningen 2012 för CTT Systems AB finns nu tillgänglig på bolaget hemsida.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 kl 08:00 (CET).