CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör idag en order på avfuktarsystem från Pobeda Airlines (“Pobeda”), ett lågkostnadsflygbolag i Aeroflot-gruppen, för efterinstallation i 20 Boeing 737-flygplan. Baserat på listpris uppgår ordervärdet till nästan 14 MSEK. Systemen kommer att börja levereras i första kvartalet 2022 och slutföras under 2022.

Antikondensationssystem håller torrt i det så kallade ”Crown Area”, tar bort vatten från isolering, och förhindrar överskottsvikt från vattenackumulation. Lägre överskottsvikt minskar bränsleförbrukningen och sänker koldioxidutsläppen. Det möjliggör att flygbolag kan driva verksamheten med lägre energiåtgång och lägre utsläpp.
 
Pobeda har idag CTT’s Anti-Fuselage-Condensation-system installerat i hela sin flygplansflotta. Med den här ordern kommer Pobeda ha 64 Boeing Next Generation 737 flygplan som är utrustade med vårt avfuktningssystem.
 
“Pobeda har erfarenhet av CTTs Anti-Fuselage-Condensation-system.”, säger Engineering Manager Alexey Yudin. “Vi har konstaterat att flygplanskroppen och isolering blir mycket torrare efter installation av CTTs avfuktarsystem. CTT har marknadens enda system som hanterar grundorsakerna till kondensationsproblem.”
 
“Vi är tacksamma för återkommande beställningar från Pobeda som sätter in vårt avfuktarsystem när man utökar sin flygplansflotta," säger Ola Häggfeldt, Sales Director. “Den ryska marknaden är alltmer betydelsefull för CTT och är förmodligen världens mest utsatta och utmanande avseende problem med kondensation. Vi har arbetat nära tillsammans med Pobeda för att ytterligare förbättra vårt system.”
 
Peter Landquist, Vice President Senior Advisor Sales kommenterar, "Det är intressant att notera skillnaden som vårt avfuktarsystem gör hos Pobeda i form av att eliminera problem med isbildning vid exempelvis dörrar. Utöver att systemet förbättrar driftsäkerheten innebär deras beslut minskad klimatpåverkan. Vi uppskattar att Pobeda sparar 2,000,000 liter bränsle per år minskar utsläppen av CO2 med 5,000 ton.”
 
Om man tar bort 200 – 300kg på ett Boeing 737-flygplan uppnås följande fördelar:

  • 0,4 – 0,6% lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp på 65 – 95 ton per år
  • Högre tillförlitlighet/kortare ”Out-Of-Service” och minskade reparationer av elektrisk utrustning hänförligt till en uppskattad minskning av ‘unscheduled electrical component changes per 1,000 flight hours’ (i enlighet med ett flygbolags fältprov på tre flygplan under 18 månader)
  • Lägre kostnad för byte av isolering/blankets