Räkenskapsåret januari – december 2008 (jämförelseår är 12 mån proforma)

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 37,6 (48,2)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -30,9 (-11,9)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -2,92 (-1,79)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -32,6 (-41,2)

Kvartalet oktober – december 2008

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 12,1 (10,7)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,0 (-2,5)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,69 (-0,68)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,5 (-9,8)

• CTT tecknade under 2008 avtal med Nord-Micro avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350 flygplan
• CTT erhöll från Air New Zealand under 2008 sin hittills största beställning på Zonal Drying ™ System till 42 st flygplan

-----------------------------------------------------------------