Valberedningens sammansättning, som tillkännagavs i ett pressmeddelande den 1 oktober 2021, ändras som följd av att Swedbank Robur Fonder avyttrat sitt innehav och SEB Investment Management ökat sitt innehav.
 
Caroline Sjösten, som representerar Swedbank Robur Fonder AB, lämnar därför valberedningen. SEB Investment Management utser Patrik Jönsson som sin representant.
 
Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB utgör härmed valberedningen inför årsstämman 2022:
 
Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc.
Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management
Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder
Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulscom Förvaltning AB