CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande

2019


2019-05-07

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 7 maj 2019


2019-04-30

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2019


2019-04-05

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping.


2019-04-05

CTT Systems AB (publ.) Årsredovisning 2018


2019-02-06

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommuniké 20182018


2018-11-21

Rättelse: Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018


2018-11-20

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018


2018-10-31

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q3 2018


2018-10-22

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping.


2018-10-22

CTT Systems AB (publ): Valberedning inför årsstämman 2019


2018-10-22

CTT Systems AB (publ): Styrelseledamot Nicolas Pinel avgår ur styrelsen


2018-10-18

CTT Systems får beställning från Comlux på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Comlux Completion. Projektet kommer börja intäktsföras under Q4 2018 och slutföras i Q1 2019. Ordervärdet baserat på listpris uppgår till cirka 3,7 MSEK. Med den här ordern har CTT fått 92 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-10-10

Zonal Drying™ tas bort som standardutrustning på Boeing 787

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Boeing tar bort avfuktningssystemet Zonal Drying™ på Boeing 787. Det är en följd av Boeings beslut att upphöra med att ha Moisture Control System (”MCS”) som standard på Boeing 787. Beslutet får finansiellt genomslag på CTT mot slutet av 2019.


2018-09-24

CTT Systems får order på Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en ACJ319neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Fokker Techniek BV lagt en order på ett kabinbefuktningssystem till en ACJ319neo VIP flygplan. Fokker kommer installera systemet som höjer luftfuktigheten i hela flygplanskabinen. Projektet kommer intäktsföras under 2018 och 2019. Ordervärdet baserat på listpris uppgår till 3 MSEK. CTT har med den här ordern vunnit 91 beställningar till VIP-flygplan.


2018-09-19

CTT Systems meddelar att ännu ett flygbolag väljer kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-900

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att ett anonymt flygbolag specificerat alla sina Airbus A350-900 flygplan med luftfuktare i Business Class. Airbus kommer att montera in två luftfuktare och två avfuktare i deras nytillverkade A350-flygplan. Flygplansleveranserna är planlagda från andra halvåret 2019 till 2023. Utrustningen från CTT kommer intäktsföras när den skickas till Airbus. Flygbolaget har beställt 14 A350-900. Ordervärdet för CTT uppgår till drygt 10 MSEK.


2018-07-20

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q2 2018


2018-07-19

CTT Systems får beställning på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Jet Aviation

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Jet Aviation. Systemet har två luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer att intäktsföras från augusti fram till leverans i första kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 4 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 90 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-07-10

CTT får beställning på Zonal Drying™ till 8 Boeing 737-800

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör beställningar av Zonal Drying™ till åtta Boeing 737-800 flygplan från ett flygbolag. Systemen kommer att installeras retrofit under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019. Ordervärdet räknat på gällande systemlistpris uppgår till drygt 5 MSEK. 


2018-05-08

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 8 maj 2018


2018-04-27

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2018


2018-04-11

CTT Systems meddelar att All Nippon Airways valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i Första klass, Business och i Cockpit

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att All Nippon Airways valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i två kabinzoner, First och Business, samt i Cockpit. All Nippon Airways har sin första Boeing 777X flygplansleverans planlagd till 2020. CTT räknar med att börja få beställningar av Boeing mot slutet av året för montering av luftfuktarna i de första av All Nippon Airways totalt 20 beställda Boeing 777X flygplan. Totalt leveransvärde till Boeing beräknas uppgå till cirka 10 MSEK. 


2018-04-11

CTT Systems meddelar att Emirates har valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i första klass och cockpit

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att Emirates valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i första klass och cockpit. Emirates är så kallad launch customer på Boeing 777X med beräknad första leverans under 2020. CTT räknar med att få de första beställningarna från Boeing till Emirates flygplan mot slutet av året. Ordervärdets storlek beror på hur många flygplan som Emirates väljer att utrusta med första klass. Om Emirates utrustar alla sina 150 beställda Boeing 777X-flygplan skulle ordervärdet mot Boeing uppgå till cirka 50 MSEK. 


2018-04-11

CTT Systems får beställning på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Boeing BBJ MAX 8 från Comlux

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Boeing BBJ MAX 8 från Comlux Completion. Systemet har tre luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer att intäktsföras under 2018. Ordervärdet uppgår till drygt 3,5 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 89 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande innehåller samma information som pressmeddelandet med samma rubrik som publicerades 08.30 idag (2018-04-06), med enda skillnaden att all information som tidigare fanns i bilagan nu även finns som löptext direkt i pressmeddelandet. Detta görs i enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm. Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2018-04-06

CTT Systems AB (publ.) Årsredovisning 2017


2018-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL.)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2018-03-21

CTT Systems får order på Cair™ VIP kabinbefuktning till Boeing BBJ747-8 och Airbus ACJ320neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed Cair™ VIP beställningar från AMAC till en Boeing BBJ747-8 och en Airbus ACJ320neo. Båda VIP-flygplanen utrustas för att höja luftfuktigheten i hela VIP-flygplanskabinen, vilket kräver åtta respektive två luftfuktare. Projektet kommer att intäktsföras under 2018. Ordervärdet uppgår till 13,7 MSEK baserat på listpris. De här två kabinbefuktningsprojekten utgör det 87:e respektive 88:e beställningen av Cair™ VIP till Airbus ACJ och Boeing BBJ flygplan.


2018-02-09

CTT Systems får första beställningen av Cair ™ VIP till Boeing BBJ MAX 8

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed sin första Cair™ VIP order till Boeing BBJ MAX 8. Systemet har tre luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer intäktsföras under 2018/2019. Ordervärdet uppgår till drygt cirka 3,5 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 86 beställningar till VIP-flygplan (Airbus ACJ och Boeing BBJ).


2018-02-06

CTT Systems tillkännager att ett flygbolag valt kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-900


2018-02-02

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2017 / Bokslutskommuniké 20172017


2017-11-16

CTT får beställningar på Zonal Drying™ till 15 Airbus A321

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör flygbolagsbeställningar av Zonal Drying™ till totalt 15 Airbus A321-flygplan. Systemen kommer att efterinstalleras med planerade leveranser mellan december 2017 och juni 2018. Gällande systemlistpris till 15 Airbus A321 uppgår till cirka 1,1 MUSD.


2017-11-02

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q3 2017


2017-10-24

CTT får beställningar på Zonal Drying™ till 8 Boeing 737

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör beställningar av Zonal Drying™ till åtta Boeing 737-flygplan från två flygbolag. Systemen kommer att installeras av Boeing vid flygplanstillverkningen. Leveranser till Boeing beräknas under fjärde kvartalet 2017. Gällande systemlistpris till åtta Boeing 787 uppgår till drygt 0,6 MUSD.


2017-10-17

CTT Systems AB: Valberedning inför årsstämman 2018


2017-09-29

Eurowings väljer Zonal Drying™ till 25 A319-flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en beställning av Zonal Drying™ till 25 Airbus A319-flygplan från Eurowings (ett flygbolag i Lufthansa-gruppen). Systemen kommer att efterinstalleras (retrofit) i befintliga A319-flygplan. Leveranser beräknas under fjärde kvartalet 2017. Gällande systemlistpris till 25 A319 vid köp uppgår till drygt 14 MSEK. Systemen kommer att ägas av CTT och hyras ut till Eurowings, vilket medför att ordern kommer att intäktsföras som hyresintäkter över hyresavtalets längd. Eurowings har även en option att köpa loss systemen under hyresperioden.


2017-08-11

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q2 2017


2017-07-28

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 14 Boeing 737-800

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™-beställning till 14 Boeing 737-800 från Pobeda Airlines (ett lågprisflygbolag inom Aeroflot-gruppen). Systemen ska installeras direkt på produktionslinan av Boeing. Gällande listpris för de 14 ZD-systemen uppgår till cirka 8,7 MSEK.  Första leverans är planerad till februari 2018. Ordern kommer intäktsföras under 2018 och 2019.


2017-05-11

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 11 maj 2017


2017-05-08

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 9 Boeing flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av AZUR Aviation i Turkiet  för ytterligare 2  Boeing 757-200 och 7 Boeing 767-300 flygplan. Systemen installeras själva av AZUR Aviation. Gällande listpris för de 9 ZD systemen uppgår till ca 8 MSEK.  Leverans beräknas starta under hösten 2017 med sista planerade leverans första kvartalet 2018. Ordern kommer intäktsföras under 2017-2018.


2017-05-05

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2017


2017-04-11

CTT Systems AB (publ.) Årsredovisning 2016


2017-04-11

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2017-02-10

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport Q4 2016 / Bokslutskommuniké 2016


2017-01-20

Inbjudan till presentation idag klockan 9.30


2017-01-20

CTT Systems vald som leverantör av luftfuktarsystem till Boeing 777X2016


2016-12-21

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 16 Boeing 737-800

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av Pobeda Airlines för 16 Boeing 737-800 flygplan. Systemen kommer att installeras av Pobeda. Gällande listpris för de 16 ZD-systemen uppgår till 11,6 MSEK.  Leverans beräknas ske med start från april 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.


2016-12-20

CTT Systems får CAIR™ VIP order till ett Airbus ACJ330-200 flygplan

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ VIP-beställning för installation i ett Airbus ACJ330-200 VIP-flygplan. Gällande listpris för ett komplett Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en Airbus ACJ330-200 uppgår till drygt 5 MSEK. Ordern kommer att levereras och intäktsföras under 2017.


2016-11-22

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 7 Boeing 737-800 flygplan.

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av Transavia för 7 Boeing 737-800 flygplan. Systemen installeras direkt på produktionslinan. Gällande listpris för de 7 ZD-systemen uppgår till 4,8 MSEK.  Leverans beräknas ske under 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.


2016-11-16

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 5 Boeing 757 och till 3 Boeing 767 flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av AZUR Aviation i Turkiet  för 5  Boeing 757-200 och 3 767-300 flygplan. Systemen installeras själva av AZUR Aviation. Gällande listpris för de 8 ZD systemen uppgår till knappt 7 MSEK. Leverans beräknas starta under slutet av 2016 för att slutföras under 2017. Ordern kommer intäktsföras under 2016-2017.


2016-11-11

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q3 2016


2016-08-12

CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2016


2016-05-16

CTT Systems får CAIR™ VIP order till två BBJ777-300 flygplan

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ VIP-beställning från Jet Aviation AG, Basel Schweiz för installation i två stycken Boeing BBJ777-300 VIP-flygplan. Gällande listpris för ett komplett Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en Boeing BBJ777-300 uppgår till knappt 7 MSEK.  Leverans beräknas ske under 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2016-2017.


2016-05-12

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 12 maj 2016


2016-05-12

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2016


2016-02-12

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport Q4 2015 / Bokslutskommuniké 20152015


2015-12-22

CTT Systems får CAIR™ order till ett Airbus ACJ330 VIP-flygplan

CTT Systems AB, ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning till ett Airbus ACJ330-200 VIP-flygplan från Comlux America i Indianapolis, USA. Systemet skall installeras under andra halvan av 2016.


2015-12-21

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 30 Boeing 737-flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning till 30 Boeing 737-flygplan som fabriksinstalleras av Boeing till en anonym flygbolagskund. Installationerna beräknas starta i september 2016 och slutföras i april 2018.


2015-11-24

CTT Systems får Zonal Drying™ order till sex Boeing 737-flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning till sex Boeing 737-flygplan för fabriksinstallation av Boeing till en anonym kund. Installationerna beräknas starta i december 2015 och slutföras i april 2016.


2015-11-20

CTT Systems får CAIR™ order till ett Boeing 787 VIP flygplan

Nyköping 20 november 2015, – CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning till ett Boeing Business Jet 787 VIP-flygplan. Befuktningssystemet skall installeras under hösten 2016. Med denna order inkluderad har CTT fått totalt 81 beställningar till Airbus/Boeing VIP flygplan.


2015-11-17

CTT Systems får CAIR™ order till ett Airbus VIP ACJ319 flygplan

Nyköping 17 november 2015, – CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning till ett Airbus ACJ319 VIP flygplan från Associated Air Center, Dallas Texas. Systemet skall installeras under sommaren 2016.


2015-11-13

CTT Systems AB Delårsrapport Q3 2015


2015-11-02

Valberedning har utsetts för CTT Systems AB inför årsstämman 2016


2015-10-19

CTT Systems får order på Zonal Drying™ till två Boeing 737-800

Nyköping 19 oktober, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, meddelar idag att man fått en flygbolagsorder på Zonal Drying™ system till två Boeing 737-800 flygplan.


2015-10-01

Icelandair beställer Zonal Drying™ till 16 Boeing 757/767 med option på ytterligare system till 16 Boeing MAX

Nyköping 1 oktober, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledare på produkter för fuktreglering i flygplan, offentliggör idag en Zonal Drying™ order från Icelandair till 14 Boeing 757-200 och två Boeing 767-300 samt en option avseende köp till ytterligare 16 Boeing MAX 8/9 flygplan.


2015-09-24

CTT Systems vinner utvecklingskontrakt på befuktare till ny crew rest på A380

Nyköping 24 september, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledare på produkter för fuktreglering I flygplan, offentliggör idag att man vunnit ett utvecklingskontrakt för befuktare till en ny crew rest på A380, som skall introduceras till flygbolag under 2016.


2015-09-08

Uppdatering om status avseende easyJet

Nyköping 8 september 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, meddelar härmed att easyJet beslutat att inte installera Zonal Drying™ i sina befintliga A320 flygplan.


2015-09-04

CTT Systems får order på Cair™ till en BBJ 777-300 VIP

Nyköping 4 september 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning till ett Boeing BBJ 777-300 VIP flygplan som ska installeras hösten 2016.


2015-08-24

CTT Systems får Zonal Drying order till två B737NG-800 flygplan

Nyköping 24 augusti, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, offentliggör härmed en beställning av två Zonal Drying System.


2015-08-24

CTT Systems får CAIR™ order till tre VIP program.

CTT Systems AB CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning från Jet Aviation AG, Basel Schweiz för installation i ett BBJ3, ett A330-200 och ett A319 flygplan.


2015-08-13

CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2015

ANDRA KVARTALET 2015 · Nettoomsättningen ökade med 20 % till 53,4 MSEK (44,6) - i jämförbara valutor var det en minskning om 5 % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 8,6 MSEK (2,3) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (5 %) · Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (1,1) · Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,10) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,1 MSEK (7,7) DELÅRET JAN - JUN 2015 · Nettoomsättningen ökade med 18 % till 105,4 MSEK (89,3) - i jämförbara valutor var det en minskning om 7 % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 18,0 MSEK (-16,9) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (-19 %) · Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (-14,6) · Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (-1,28) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,9 MSEK (3,6) PROGNOS TREDJE KVARTALET 2015 Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2015 bedöms bli mellan 40 och 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas ligga mellan 8 och 14 %.


2015-07-06

CTT: Ekonomichef (CFO) Mikael Brate har sagt upp sig på egen begäran, ny CFO kommer att rekryteras externt.

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att CFO Mikael Brate har sagt upp sig på egen begäran och slutar sin anställning på CTT den 2:a oktober.


2015-05-13

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 13 maj 2015


2015-05-13

CTT Systems AB Kvartalsrapport Q1 2015


2015-04-28

CTT Systems får CAIR™ order till ett VIP A320 flygplan

CTT Systems AB CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall installeras under våren och sommaren 2015 i ett VIP A320 flygplan.


2015-04-17

CTT Systems AB årsredovisning 2014

Årsredovisningen 2014 för CTT Systems AB finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida. www.ctt.se


2015-04-09

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2015-03-16

CTT Systems får CAIR™ order till ett VIP B777-200 flygplan

CTT Systems AB CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall installeras hösten 2015 i ett VIP B777-200 flygplan.


2015-02-25

CTT SYSTEMS får första flygbolagsordern på befuktarsystem till A350

Nyköping den 25 februari 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, meddelar idag att man fått den första ordern från en Airbus A350-kund på befuktarsystem till flight deck och flight crew rest.


2015-02-13

CTT Systems AB Bokslutskommuniké 2014


2015-02-03

CTT Systems får order på Zonal Drying™ till sex Boeing 737-800

Nyköping 3 februari, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, meddelar idag att man fått en flygbolagsorder på Zonal Drying™ system till sex Boeing 737-800 flygplan.


2015-01-12

Germanwings utvärderar Zonal Drying i två A319 flygplan

Nyköping 12 januari, 2015, – CTT SYSTEMS (“CTT”), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, meddelar härmed att Germanwings, som är en del av Lufthansa-gruppen, har beställt två Zonal Drying System för en 12 månaders utvärdering.2014


2014-12-23

CTT Systems får CAIR™ order till två VIP BBJ 787 flygplan

CTT Systems AB CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed två Cair™ beställningar från en anonym kund. Systemet skall installeras hösten 2015 i två VIP BBJ787 flygplan.


2014-11-20

CTT Systems AB får beställning från AERIA Luxury Interiors på CAIR™ systemet till ett VIP Boeing wide body flygplan

CTT Systems AB har erhållit ytterligare en beställning på ett Cair™ System från AERIA Luxury Interiors i San Antonio, USA. Systemet skall installeras under senare delen av 2015 i ett VIP Boeing wide body flygplan.


2014-11-14

CTT Systems AB Delårsrapport 2014-01-01 -- 09-30

TREDJE KVARTALET 2014 · Nettoomsättningen ökade med 55 % till 51,0 MSEK (32,9) - i jämförbara valutor var ökningen 47 % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 12,2 MSEK (2,7) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23,9 % (8,2 %). · Resultat efter skatt uppgick till 8,6 MSEK (2,1) · Resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (0,19) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,5 MSEK (-4,9) DELÅRET JANUARI - SEPTEMBER 2014 · Nettoomsättningen ökade med 25 % till 140,3 MSEK (111,8) – i jämförbara valutor var ökningen 22 % · Rörelseresultat (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster i Q1 2014 (hänförligt till engångsposter i dotterbolaget Catron) uppgick till 18,7 MSEK (7,0) · Rörelsemarginalen justerat för de jämförelsestörande posterna i Q1 2014 uppgick till 13,3 % (6,3 %) · Resultat per aktie justerat för de jämförelsestörande posterna i Q1 2014 uppgick till 1,08 SEK (0,39) · Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -4,7 MSEK (7,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,4 % (6,3 %). · Resultat efter skatt uppgick till -5,9 MSEK (4,4) · Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (0,39) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,1 MSEK (-9,9) SAMMANFATTNING ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER · CTT har i september 2014 ingått ett strategiskt marknadssamarbete med B/E Aerospace · CTT genomförde i oktober 2014 en riktad nyemission om 30,3 MSEK till B/E Aerospace · CTT avger i denna rapport en prognos för fjärde kvartalet 2014 avseende nettoomsättning och EBIT-marginal  


2014-11-03

CTT SYSTEMS - Valberedning inför årsstämman 2015

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), marknads- och teknikledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed valberedningen fram till årsstämman 2015.


2014-10-31

CTT Systems AB får en beställning från Air Lease Corporation på Zonal Drying™ system, för installation i fyra B737NG-800 flygplan.

CTT Systems AB har erhållit en beställning på fyra Zonal Drying™ System från Air Lease Corporation, för installation i Transavia’s Holland/Frankrike nya B737NG-800 flygplan på Boeings produktions lina. Zonal Drying™ Systemen, som eliminerar kondensation i flygplanen, skall levereras under år  2015.


2014-10-31

FÖRÄNDRING AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I CTT

CTT Systems AB (publ) ("CTT") meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i CTT per den 31 oktober 2014 uppgår till 12 529 443 aktier och röster.


2014-10-16

CTT Systems AB: Styrelseledamot Johan Lundsgård avgår – Göran Bronner adjungeras

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Johan Lundsgård avgår ur styrelsen på egen begäran sedan Volito sålt samtliga aktier i CTT. Samtidigt meddelas att styrelsen kommer att adjungera Göran Bronner fram till årsstämman 2015.


2014-10-08

CTT OCH B/E AEROSPACE INLEDER STRATEGISKT SAMARBETE EFTER GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN AV RIKTAD NYEMISSION

CTT Systems AB (publ) (“CTT”) har idag den 8 oktober 2014 hållit extra bolagsstämma.


2014-09-12

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) (ORG. NR: 556430-7741)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.


2014-09-12

CTT INGÅR STRATEGISKT SAMARBETSAVTAL MED B/E AEROSPACE INC. KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 30 MSEK

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), marknads- och teknikledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, som förhindrar kondensation i flygplanskroppen och som höjer den torra kabinluftens fuktighet, offentliggör härmed 1) att man ingått ett exklusivt marknadssamarbetsavtal med B/E AEROSPACE Inc. (“B/E”), en ledande tillverkare och leverantör av flygplanskabininteriör till kommersiella flygplan och business jets, samt 2) att CTTs styrelse föreslår att en extra bolagsstämma den 8 oktober 2014 beslutar om att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission till B/E.


2014-08-25

CTT Systems AB får en beställning på Zonal Drying™ till 13 st B737-800.

NYKÖPING, den 25:e augusti 2014 CTT SYSTEMS (CTT), marknadsledande i att reducera kondensation i flygplans strukturer, informerar idag om att en kund, som vill förbli anonym, kommer att installera Zonal Drying systemet i 13 st B737-800 flygplan. Systemen kommer att börja levereras mot slutet av år 2014.  


2014-08-15

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 – 2014-06-30

Rapportperioden april - juni 2014 · Nettoomsättningen sjönk med -4 % till 44,6 MSEK (46,5). I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med - 4 %. · Rörelseresultat (EBIT) minskade till 2,3 MSEK (3,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,2 % (6,9 %). · Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,8) · Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,16) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 7,7 MSEK (1,5) Delåret januari - juni 2014 · Nettoomsättningen ökade med 13 % till 89,3 MSEK (78,9). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 12 %. · Rörelseresultat (EBIT) justerat för engångsposter hänförligt till dotterbolaget Catron uppgår till 6,5 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -16,9 MSEK (4,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -19,0 % (5,5 %). · Resultat efter skatt uppgick till -14,5 MSEK (2,3) · Resultat per aktie uppgick till -1,28 SEK (0,20) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 3,6 MSEK (-5,0) · CTT vald som leverantör av Cockpit befuktning till MC-21 flygplanet · Moderbolaget ökade nettoomsättningen för perioden januari-juni med 46 % till 81,9 MSEK (56,0) och EBIT-resultatet ökade med 259 % till 7,9 MSEK (2,2)


2014-07-10

CTT Systems AB vald som leverantör av befuktare till cockpit på Irkut`s MC-21

CTT Systems AB har blivit valda av det ryska bolaget JSC PDC Teploobmennik att leverera cockpit befuktare till Irkut`s MC-21 flygplansfamilj.


2014-05-15

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 15 maj 2014


2014-05-15

Catron träffar uppgörelse med FMV

CTT SYSTEMS (CTT), världsledande på att förhindra kondensation i flygplan och att höja luftfuktigheten i flygplanskabinen, meddelar att dotterbolaget Catron Elektronik AB (Catron) har träffat avtal med FMV i det så kallade LUF-projektet som innebär att projektet termineras. Detta medför en resultatpåverkan av engångskaraktär om -23,4 MSEK som belastar koncernens Q1 2014 resultat.


2014-05-15

DELÅRSRAPPORT CTT Systems AB  2014-01-01 – 2014-03-31


2014-04-30

CTT Systems AB får beställning från AMAC Aerospace på CAIR™ systemet till ett VIP A319 flygplan

CTT Systems AB har erhållit en beställning på ett Cair™ System från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall installeras under hösten 2014 på ett Airbus A319 flygplan.


2014-04-29

CTT Systems AB får beställning från Comlux America på CAIR™ systemet till ett VIP A320 flygplan

CTT Systems AB har erhållit ytterligare en beställning på ett Cair™ System från Comlux America i Indianapolis, USA. Systemet skall installeras hösten 2014 i ett VIP A320 flygplan.


2014-04-23

CTT Systems AB årsredovisning 2013