CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande pressmeddelande2014-05-15

DELÅRSRAPPORT CTT Systems AB  2014-01-01 – 2014-03-31

Rapportperioden januari - mars 2014
 

 • Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4).
  I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) justerat för engångsposter hänförligt till dotterbolaget Catron uppgår till 4,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -19,2 MSEK (1,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,6 MSEK (0,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,37 SEK (0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -4,1MSEK (-6,5)

 • CTTs moderbolag ökar nettoomsättning med 80 % till 40,8 MSEK (22,6)
 • Moderbolagets EBIT ökade till 5,3 MSEK (0,1)
 • CTT får beställningar på CAIR™ systemet till 3 st VIP-flygplan
 • flyDubai beställer Zonal Drying™ systemet till 11 st B737-800 flygplan
 • FMV terminerar utvecklingskontraktet med CTTs dotterbolag Catron


 

För mer information kontakta:

Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate CFO

CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB

Box 1042                                                                                            Box 1042

611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING

Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00

Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25

E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se

Hemsida: www.ctt.se                                                      Organisations nr: 556430-7741

Ladda ned PDF