CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande pressmeddelande2016-08-12

CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2016

Andra kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 27 % till 67,9 MSEK (53,4) - i jämförbara valutor, en ökning med 32 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 13,8 MSEK (8,6) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 20 % (16 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,8 MSEK (6,8)
 • Resultat per aktie ökade till 0,78 SEK (0,54)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,6 MSEK (4,3)

DELÅRET januari – juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 24 % till 131,0 MSEK (105,4) - i jämförbara valutor, en ökning med 25 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 23,5 MSEK (18,0) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (17 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,8 MSEK (13,4)
 • Resultat per aktie ökade till 1,42 SEK (1,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,9 MSEK (10,1)

Prognos tredje kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2016 bedöms bli mellan 50 och 55 MSEK (42,3).


CTT Systems AB (Publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2016 klockan 08:30 (CET)

Ladda ned PDF