CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande pressmeddelande2015-05-13

CTT Systems AB Kvartalsrapport Q1 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 16 % till 52,1 MSEK (44,7) i jämförbara valutor var det en minskning om -9 %

  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,4 MSEK (-19,2)

  • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (-43 %)

  • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (-15,6)

  • Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-1,37)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,8 MSEK (-4,1)  • CTT får första beställningen på befuktare från A350XWB flygbolag

  • CTT får beställning på Cair till två VIP flygplan från AMAC.


PROGNOS ANDRA KVARTALET 2015

Koncernens nettoomsättning förväntas i det andra kvartalet 2015 vara lägre än första kvartalets 52,1 MSEK, men bedöms överstiga 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas vara lägre än första kvartalets 18 % men överstiga 12 %.CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 klockan 16:00 (CET).

Ladda ned PDF