CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande pressmeddelande2015-08-13

CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2015


ANDRA KVARTALET 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 20 % till 53,4 MSEK (44,6) - i jämförbara valutor var det en minskning om 5 %

 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 8,6 MSEK (2,3)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (5 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (1,1)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,10)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,1 MSEK (7,7)


DELÅRET JAN - JUN 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 18 % till 105,4 MSEK (89,3) - i jämförbara valutor var det en minskning om 7 %

 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 18,0 MSEK (-16,9)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (-19 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (-14,6)

 • Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (-1,28)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,9 MSEK (3,6)PROGNOS TREDJE KVARTALET 2015

Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2015 bedöms bli mellan 40 och 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas ligga mellan 8 och 14 %.
CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 aug 2015 klockan 08:30 (CET).

Ladda ned PDF