CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande pressmeddelande2015-11-13

CTT Systems AB Delårsrapport Q3 2015

TREDJE kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen minskade med 17 % till 42,3 MSEK (51,0) - i jämförbara valutor, en minskning om 32 %

 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,1 MSEK (12,2)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 14 % (24 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (8,6)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,76)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 1,3 MSEK (5,5)

DELÅRET JAN - SEP 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 147,7 MSEK (140,3) - i jämförbara valutor var det en minskning om 16 %

 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 24,0 MSEK (-4,7)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (-3 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 15,7 MSEK (-5,9)

 • Resultat per aktie uppgick till 1,26 SEK (-0,52)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 12,2 MSEK (9,1)

Prognos FJÄRDE kvartalet 2015

Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2015 bedöms bli mellan 45 och 50 MSEK.


CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 klockan 08:30 (CET).

Ladda ned PDF