CTT | Humidity In Balance

Kurspåverkande pressmeddelande2016-02-12

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport Q4 2015 / Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen minskade med 8 % till 50,4 MSEK (54,9) - i jämförbara valutor, en minskning om 20 %

 • Rörelseresultat (EBIT) före kostnader av engångskaraktär uppgick till 8,5 MSEK (10,5)

 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,0 MSEK (10,5)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 10 % (19 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (7,3)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 SEK (0,60)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,0 MSEK (10,2)

Januari – december 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 1 % till 198,1 MSEK (195,2) - i jämförbara valutor var det en minskning om 14 %

 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 29,1 MSEK (5,8)

 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 15 % (3 %)

 • Resultat efter skatt uppgick till 21,6 MSEK (1,3)

 • Resultat per aktie uppgick till 1,72 SEK (0,12)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 22,2 MSEK (19,3)

 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,40)

Prognos första kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet 2016 bedöms bli mellan 55 och 60 MSEK (52,1).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 klockan 8:30 (CET).

Ladda ned PDF