CTT | Humidity In Balance

Pressmeddelanden

2020


2020-10-12

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ.) Delårsrapport för tredje kvartalet 2020


2020-10-09

CTT Systems och Camfil inleder samarbete för att integrera ozon- och VOC-filtrering i luftfuktare för cockpit, crew rest och kabinen


2020-10-05

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i CTT Systems AB


2020-09-28

CTT får flygbolagsbeställning på antikondenssystem för att fuktskydda fyra Airbus A321-flygplan


2020-08-26

CTT Systems förstärker organisationen med ny Försäljningsschef


2020-08-17

CTT pausar A320 OEM-projektet eftersom Airbus avbryter utvecklingen av fuktregleringssystemet - DAGS - till A321XLR


2020-07-07

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ.) Delårsrapport för andra kvartalet 2020


2020-05-06

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 6 maj 2020


2020-04-29

CTT Systems meddelar styrelsens beslut om reviderat utdelningsförslag – initierar kostnadsbesparingsprogram


2020-04-22

CTT Systems möjliggör poströstning samt vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020


2020-04-16

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ.) Delårsrapport för första kvartalet 2020


2020-04-08

CTT Systems får beställning på IFH VIP-kabinluftfuktning till en Airbus ACJ320neo från Comlux

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en order på ett Inflight Humidification (IFH) VIP-system till en Airbus ACJ320neo från Comlux Completion. Systemet har två luftfuktare som höjer luftfuktigheten i hela VIP-flygplanet. Gällande listpris uppgår till ca 3,6 MSEK. Med den här ordern har CTT fått 96 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ.


2020-04-06

CTT Systems offentliggör order på IFH VIP luftfuktningssystem från AMAC Aerospace till en Boeing BBJMAX9


2020-04-01

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 17.00 på Sunlight hotell, Nytorget 7 i Nyköping.


2020-03-25

Uppdatering av hur CTT Systems påverkas av COVID-19 - drar tillbaka guidningen för helåret 2020, återkallar förslag om extrautdelning

CTT SYSTEMS AB (CTT), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar att man som följd av osäkra marknadsutsikter i spåren av COVID-19 pandemin drar tillbaka guidningen för helåret 2020 och att styrelsen inte kommer föreslå den kommunicerade extrautdelningen till aktieägarna om 2,70 kr per aktie. Nuvarande stilleståndsituation hos flygbolag kommer att leda till negativ finansiell påverkan på CTT från andra kvartalet. En utdragen kris i flygbranschen får signifikant påverkan på bolagets verksamhet och finansiella ställning. Kvartalsprognosen för det första kvartalet 2020 ligger fast.


2020-02-27

CTT Systems får beställning på IFH VIP-kabinluftfuktning till en Airbus ACJ340


2020-02-03

Airbus utser CTT Systems till leverantör av avfuktare som ett tillval vid fabriksmontering i A320-flygplansfamiljen


2020-02-03

Inbjudan till presentation idag klockan 10.00


2020-01-24

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ.) Delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 / Bokslutskommuniké 20192019


2019-10-10

CTT Systems AB: Valberedning inför årsstämman 2020


2019-10-09

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ.) Delårsrapport för tredje kvartalet 2019


2019-09-02

CTT Systems säljer sin verksamhet i Gustavsberg till ÅF Pöyry

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, har idag tecknat avtal med ÅF Pöyry om att sälja sin elektronikenhet i Gustavsberg. Försäljningen är ett steg i CTTs strategi att fokusera på sin kärnverksamhet. 


2019-07-19

CTT Systems får beställning på IFH VIP-luftfuktning till en Boeing BBJ787


2019-07-08

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) Delårsrapport för andra kvartalet 2019


2019-05-21

CTT Systems inleder samarbete med Airbus Corporate Jets för att optimera luftfuktningssystem till ACJ320-familjen

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, har undertecknat en avsiktsförklaring med Airbus Corporate Jets för att optimera ett luftfuktningssystem till ACJ320-familjen för att ytterligare förbättra effektivitet och prestanda.


2019-05-07

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 7 maj 2019


2019-04-15

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) Delårsrapport för första kvartalet 2019


2019-04-05

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping.


2019-01-23

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) Delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommuniké 20182018


2018-11-21

Rättelse: Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018


2018-11-20

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018


2018-10-26

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2018


2018-10-22

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping.


2018-10-22

CTT Systems AB (publ): Valberedning inför årsstämman 2019


2018-10-22

CTT Systems AB (publ): Styrelseledamot Nicolas Pinel avgår ur styrelsen


2018-10-18

CTT Systems får beställning från Comlux på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Comlux Completion. Projektet kommer börja intäktsföras under Q4 2018 och slutföras i Q1 2019. Ordervärdet baserat på listpris uppgår till cirka 3,7 MSEK. Med den här ordern har CTT fått 92 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-10-10

Zonal Drying™ tas bort som standardutrustning på Boeing 787

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Boeing tar bort avfuktningssystemet Zonal Drying™ på Boeing 787. Det är en följd av Boeings beslut att upphöra med att ha Moisture Control System (”MCS”) som standard på Boeing 787. Beslutet får finansiellt genomslag på CTT mot slutet av 2019.


2018-09-24

CTT Systems får order på Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en ACJ319neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Fokker Techniek BV lagt en order på ett kabinbefuktningssystem till en ACJ319neo VIP flygplan. Fokker kommer installera systemet som höjer luftfuktigheten i hela flygplanskabinen. Projektet kommer intäktsföras under 2018 och 2019. Ordervärdet baserat på listpris uppgår till 3 MSEK. CTT har med den här ordern vunnit 91 beställningar till VIP-flygplan.


2018-09-19

CTT Systems meddelar att ännu ett flygbolag väljer kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-900

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att ett anonymt flygbolag specificerat alla sina Airbus A350-900 flygplan med luftfuktare i Business Class. Airbus kommer att montera in två luftfuktare och två avfuktare i deras nytillverkade A350-flygplan. Flygplansleveranserna är planlagda från andra halvåret 2019 till 2023. Utrustningen från CTT kommer intäktsföras när den skickas till Airbus. Flygbolaget har beställt 14 A350-900. Ordervärdet för CTT uppgår till drygt 10 MSEK.


2018-07-19

CTT Systems får beställning på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Jet Aviation

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Jet Aviation. Systemet har två luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer att intäktsföras från augusti fram till leverans i första kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 4 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 90 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-07-10

CTT får beställning på Zonal Drying™ till 8 Boeing 737-800

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör beställningar av Zonal Drying™ till åtta Boeing 737-800 flygplan från ett flygbolag. Systemen kommer att installeras retrofit under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019. Ordervärdet räknat på gällande systemlistpris uppgår till drygt 5 MSEK. 


2018-05-08

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 8 maj 2018


2018-04-11

CTT Systems meddelar att All Nippon Airways valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i Första klass, Business och i Cockpit

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att All Nippon Airways valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i två kabinzoner, First och Business, samt i Cockpit. All Nippon Airways har sin första Boeing 777X flygplansleverans planlagd till 2020. CTT räknar med att börja få beställningar av Boeing mot slutet av året för montering av luftfuktarna i de första av All Nippon Airways totalt 20 beställda Boeing 777X flygplan. Totalt leveransvärde till Boeing beräknas uppgå till cirka 10 MSEK. 


2018-04-11

CTT Systems meddelar att Emirates har valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i första klass och cockpit

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att Emirates valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i första klass och cockpit. Emirates är så kallad launch customer på Boeing 777X med beräknad första leverans under 2020. CTT räknar med att få de första beställningarna från Boeing till Emirates flygplan mot slutet av året. Ordervärdets storlek beror på hur många flygplan som Emirates väljer att utrusta med första klass. Om Emirates utrustar alla sina 150 beställda Boeing 777X-flygplan skulle ordervärdet mot Boeing uppgå till cirka 50 MSEK. 


2018-04-11

CTT Systems får beställning på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Boeing BBJ MAX 8 från Comlux

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Boeing BBJ MAX 8 från Comlux Completion. Systemet har tre luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer att intäktsföras under 2018. Ordervärdet uppgår till drygt 3,5 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 89 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande innehåller samma information som pressmeddelandet med samma rubrik som publicerades 08.30 idag (2018-04-06), med enda skillnaden att all information som tidigare fanns i bilagan nu även finns som löptext direkt i pressmeddelandet. Detta görs i enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm. Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2018-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL.)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2018-03-21

CTT Systems får order på Cair™ VIP kabinbefuktning till Boeing BBJ747-8 och Airbus ACJ320neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed Cair™ VIP beställningar från AMAC till en Boeing BBJ747-8 och en Airbus ACJ320neo. Båda VIP-flygplanen utrustas för att höja luftfuktigheten i hela VIP-flygplanskabinen, vilket kräver åtta respektive två luftfuktare. Projektet kommer att intäktsföras under 2018. Ordervärdet uppgår till 13,7 MSEK baserat på listpris. De här två kabinbefuktningsprojekten utgör det 87:e respektive 88:e beställningen av Cair™ VIP till Airbus ACJ och Boeing BBJ flygplan.


2018-02-09

CTT Systems får första beställningen av Cair ™ VIP till Boeing BBJ MAX 8

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed sin första Cair™ VIP order till Boeing BBJ MAX 8. Systemet har tre luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer intäktsföras under 2018/2019. Ordervärdet uppgår till drygt cirka 3,5 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 86 beställningar till VIP-flygplan (Airbus ACJ och Boeing BBJ).


2018-02-06

CTT Systems tillkännager att ett flygbolag valt kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-900