CTT | Humidity In Balance

Pressmeddelanden

2019


2019-09-02

CTT Systems säljer sin verksamhet i Gustavsberg till ÅF Pöyry

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, har idag tecknat avtal med ÅF Pöyry om att sälja sin elektronikenhet i Gustavsberg. Försäljningen är ett steg i CTTs strategi att fokusera på sin kärnverksamhet. 


2019-07-19

CTT Systems får beställning på IFH VIP-luftfuktning till en Boeing BBJ787


2019-07-08

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) Delårsrapport för andra kvartalet 2019


2019-05-21

CTT Systems inleder samarbete med Airbus Corporate Jets för att optimera luftfuktningssystem till ACJ320-familjen

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, har undertecknat en avsiktsförklaring med Airbus Corporate Jets för att optimera ett luftfuktningssystem till ACJ320-familjen för att ytterligare förbättra effektivitet och prestanda.


2019-05-07

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 7 maj 2019


2019-04-15

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) Delårsrapport för första kvartalet 2019


2019-04-05

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping.


2019-01-23

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) Delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommuniké 20182018


2018-11-21

Rättelse: Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018


2018-11-20

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018


2018-10-26

Inbjudan till presentation av CTT Systems ABs (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2018


2018-10-22

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping.


2018-10-22

CTT Systems AB (publ): Valberedning inför årsstämman 2019


2018-10-22

CTT Systems AB (publ): Styrelseledamot Nicolas Pinel avgår ur styrelsen


2018-10-18

CTT Systems får beställning från Comlux på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Comlux Completion. Projektet kommer börja intäktsföras under Q4 2018 och slutföras i Q1 2019. Ordervärdet baserat på listpris uppgår till cirka 3,7 MSEK. Med den här ordern har CTT fått 92 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-10-10

Zonal Drying™ tas bort som standardutrustning på Boeing 787

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Boeing tar bort avfuktningssystemet Zonal Drying™ på Boeing 787. Det är en följd av Boeings beslut att upphöra med att ha Moisture Control System (”MCS”) som standard på Boeing 787. Beslutet får finansiellt genomslag på CTT mot slutet av 2019.


2018-09-24

CTT Systems får order på Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en ACJ319neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Fokker Techniek BV lagt en order på ett kabinbefuktningssystem till en ACJ319neo VIP flygplan. Fokker kommer installera systemet som höjer luftfuktigheten i hela flygplanskabinen. Projektet kommer intäktsföras under 2018 och 2019. Ordervärdet baserat på listpris uppgår till 3 MSEK. CTT har med den här ordern vunnit 91 beställningar till VIP-flygplan.


2018-09-19

CTT Systems meddelar att ännu ett flygbolag väljer kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-900

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att ett anonymt flygbolag specificerat alla sina Airbus A350-900 flygplan med luftfuktare i Business Class. Airbus kommer att montera in två luftfuktare och två avfuktare i deras nytillverkade A350-flygplan. Flygplansleveranserna är planlagda från andra halvåret 2019 till 2023. Utrustningen från CTT kommer intäktsföras när den skickas till Airbus. Flygbolaget har beställt 14 A350-900. Ordervärdet för CTT uppgår till drygt 10 MSEK.


2018-07-19

CTT Systems får beställning på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Jet Aviation

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Airbus ACJ320neo från Jet Aviation. Systemet har två luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer att intäktsföras från augusti fram till leverans i första kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 4 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 90 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-07-10

CTT får beställning på Zonal Drying™ till 8 Boeing 737-800

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör beställningar av Zonal Drying™ till åtta Boeing 737-800 flygplan från ett flygbolag. Systemen kommer att installeras retrofit under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019. Ordervärdet räknat på gällande systemlistpris uppgår till drygt 5 MSEK. 


2018-05-08

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 8 maj 2018


2018-04-11

CTT Systems meddelar att All Nippon Airways valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i Första klass, Business och i Cockpit

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att All Nippon Airways valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i två kabinzoner, First och Business, samt i Cockpit. All Nippon Airways har sin första Boeing 777X flygplansleverans planlagd till 2020. CTT räknar med att börja få beställningar av Boeing mot slutet av året för montering av luftfuktarna i de första av All Nippon Airways totalt 20 beställda Boeing 777X flygplan. Totalt leveransvärde till Boeing beräknas uppgå till cirka 10 MSEK. 


2018-04-11

CTT Systems meddelar att Emirates har valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i första klass och cockpit

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att Emirates valt att utrusta sina Boeing 777X med luftfuktare i första klass och cockpit. Emirates är så kallad launch customer på Boeing 777X med beräknad första leverans under 2020. CTT räknar med att få de första beställningarna från Boeing till Emirates flygplan mot slutet av året. Ordervärdets storlek beror på hur många flygplan som Emirates väljer att utrusta med första klass. Om Emirates utrustar alla sina 150 beställda Boeing 777X-flygplan skulle ordervärdet mot Boeing uppgå till cirka 50 MSEK. 


2018-04-11

CTT Systems får beställning på Cair ™ VIP kabinbefuktning till en Boeing BBJ MAX 8 från Comlux

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed order på Cair™ VIP kabinbefuktning till en Boeing BBJ MAX 8 från Comlux Completion. Systemet har tre luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer att intäktsföras under 2018. Ordervärdet uppgår till drygt 3,5 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 89 beställningar till VIP-flygplan av typ Airbus ACJ och Boeing BBJ. 


2018-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande innehåller samma information som pressmeddelandet med samma rubrik som publicerades 08.30 idag (2018-04-06), med enda skillnaden att all information som tidigare fanns i bilagan nu även finns som löptext direkt i pressmeddelandet. Detta görs i enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm. Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2018-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL.)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2018-03-21

CTT Systems får order på Cair™ VIP kabinbefuktning till Boeing BBJ747-8 och Airbus ACJ320neo

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed Cair™ VIP beställningar från AMAC till en Boeing BBJ747-8 och en Airbus ACJ320neo. Båda VIP-flygplanen utrustas för att höja luftfuktigheten i hela VIP-flygplanskabinen, vilket kräver åtta respektive två luftfuktare. Projektet kommer att intäktsföras under 2018. Ordervärdet uppgår till 13,7 MSEK baserat på listpris. De här två kabinbefuktningsprojekten utgör det 87:e respektive 88:e beställningen av Cair™ VIP till Airbus ACJ och Boeing BBJ flygplan.


2018-02-09

CTT Systems får första beställningen av Cair ™ VIP till Boeing BBJ MAX 8

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed sin första Cair™ VIP order till Boeing BBJ MAX 8. Systemet har tre luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer intäktsföras under 2018/2019. Ordervärdet uppgår till drygt cirka 3,5 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 86 beställningar till VIP-flygplan (Airbus ACJ och Boeing BBJ).


2018-02-06

CTT Systems tillkännager att ett flygbolag valt kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-9002017


2017-11-16

CTT får beställningar på Zonal Drying™ till 15 Airbus A321

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör flygbolagsbeställningar av Zonal Drying™ till totalt 15 Airbus A321-flygplan. Systemen kommer att efterinstalleras med planerade leveranser mellan december 2017 och juni 2018. Gällande systemlistpris till 15 Airbus A321 uppgår till cirka 1,1 MUSD.


2017-10-24

CTT får beställningar på Zonal Drying™ till 8 Boeing 737

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör beställningar av Zonal Drying™ till åtta Boeing 737-flygplan från två flygbolag. Systemen kommer att installeras av Boeing vid flygplanstillverkningen. Leveranser till Boeing beräknas under fjärde kvartalet 2017. Gällande systemlistpris till åtta Boeing 787 uppgår till drygt 0,6 MUSD.


2017-10-17

CTT Systems AB: Valberedning inför årsstämman 2018


2017-09-29

Eurowings väljer Zonal Drying™ till 25 A319-flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en beställning av Zonal Drying™ till 25 Airbus A319-flygplan från Eurowings (ett flygbolag i Lufthansa-gruppen). Systemen kommer att efterinstalleras (retrofit) i befintliga A319-flygplan. Leveranser beräknas under fjärde kvartalet 2017. Gällande systemlistpris till 25 A319 vid köp uppgår till drygt 14 MSEK. Systemen kommer att ägas av CTT och hyras ut till Eurowings, vilket medför att ordern kommer att intäktsföras som hyresintäkter över hyresavtalets längd. Eurowings har även en option att köpa loss systemen under hyresperioden.


2017-08-09

CTT Systems får den första Zonal Drying™ ordern till nya Airbus modellen A321Neo

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™-beställning till två Airbus A321Neo från Svenska Novair.  Det är vår första order till den nya Airbus modellen A321Neo. Gällande listpris för de 2 ZD-systemen uppgår till cirka 1,3 MSEK.  Leverans av bägge systemen är planerad under slutet av 2017. Ordern kommer intäktsföras under 2017.


2017-07-28

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 14 Boeing 737-800

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™-beställning till 14 Boeing 737-800 från Pobeda Airlines (ett lågprisflygbolag inom Aeroflot-gruppen). Systemen ska installeras direkt på produktionslinan av Boeing. Gällande listpris för de 14 ZD-systemen uppgår till cirka 8,7 MSEK.  Första leverans är planerad till februari 2018. Ordern kommer intäktsföras under 2018 och 2019.


2017-05-11

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 11 maj 2017


2017-05-08

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 9 Boeing flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av AZUR Aviation i Turkiet  för ytterligare 2  Boeing 757-200 och 7 Boeing 767-300 flygplan. Systemen installeras själva av AZUR Aviation. Gällande listpris för de 9 ZD systemen uppgår till ca 8 MSEK.  Leverans beräknas starta under hösten 2017 med sista planerade leverans första kvartalet 2018. Ordern kommer intäktsföras under 2017-2018.


2017-04-11

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.


2017-01-20

Inbjudan till presentation idag klockan 9.30


2017-01-20

CTT Systems vald som leverantör av luftfuktarsystem till Boeing 777X2016


2016-12-21

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 16 Boeing 737-800

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av Pobeda Airlines för 16 Boeing 737-800 flygplan. Systemen kommer att installeras av Pobeda. Gällande listpris för de 16 ZD-systemen uppgår till 11,6 MSEK.  Leverans beräknas ske med start från april 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.


2016-12-20

CTT Systems får CAIR™ VIP order till ett Airbus ACJ330-200 flygplan

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ VIP-beställning för installation i ett Airbus ACJ330-200 VIP-flygplan. Gällande listpris för ett komplett Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en Airbus ACJ330-200 uppgår till drygt 5 MSEK. Ordern kommer att levereras och intäktsföras under 2017.


2016-11-22

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 7 Boeing 737-800 flygplan.

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av Transavia för 7 Boeing 737-800 flygplan. Systemen installeras direkt på produktionslinan. Gällande listpris för de 7 ZD-systemen uppgår till 4,8 MSEK.  Leverans beräknas ske under 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.


2016-11-16

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 5 Boeing 757 och till 3 Boeing 767 flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av AZUR Aviation i Turkiet  för 5  Boeing 757-200 och 3 767-300 flygplan. Systemen installeras själva av AZUR Aviation. Gällande listpris för de 8 ZD systemen uppgår till knappt 7 MSEK. Leverans beräknas starta under slutet av 2016 för att slutföras under 2017. Ordern kommer intäktsföras under 2016-2017.


2016-10-20

Valberedning har utsetts för CTT Systems AB inför årsstämman 2017


2016-05-16

CTT Systems får CAIR™ VIP order till två BBJ777-300 flygplan

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ VIP-beställning från Jet Aviation AG, Basel Schweiz för installation i två stycken Boeing BBJ777-300 VIP-flygplan. Gällande listpris för ett komplett Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en Boeing BBJ777-300 uppgår till knappt 7 MSEK.  Leverans beräknas ske under 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2016-2017.


2016-05-12

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 12 maj 2016


2016-04-12

Kallelse till årsstämma i CTT Systems AB (publ.)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.2015


2015-12-22

CTT Systems får CAIR™ order till ett Airbus ACJ330 VIP-flygplan

CTT Systems AB, ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning till ett Airbus ACJ330-200 VIP-flygplan från Comlux America i Indianapolis, USA. Systemet skall installeras under andra halvan av 2016.


2015-12-21

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 30 Boeing 737-flygplan

CTT Systems AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning till 30 Boeing 737-flygplan som fabriksinstalleras av Boeing till en anonym flygbolagskund. Installationerna beräknas starta i september 2016 och slutföras i april 2018.