CTT | Humidity In Balance

Strategi & vision

Strategi

CTTs strategi är att genom kontinuerlig utveckling av produkterna inom områdena avfuktning och befuktning befästa sin position som den ledande aktören på marknaden. Genom att ingå i allianser med andra underleverantörer till flygbranschen skall intressanta och konkurrenskraftiga systemlösningar skapas för såväl tillverkare som flygbolag. De långsiktiga volymmålen skall uppnås genom leveranser direkt till flygplanstillverkarna.

Vision

CTTs vision är att varje flygbolag skall erbjuda en kabinkomfort, vad gäller luftfuktighet, som ökar välbefinnandet under och efter flygresan för såväl personal som passagerare – ”the essence of comfort”.