CTT | Humidity In Balance

Affärsidé och mission

Affärsidé

CTT’s affärsidé är att utveckla, certifiera, tillverka och marknadsföra produkter som aktivt reglerar luftfuktigheten i flygplanet. Syftet är att förhindra kondensation och därmed ackumulation av vatten i flygplanskroppen, samt att förhindra att luftfuktigheten sjunker till extremt låga och ohälsosamma nivåer i kabinen. Detta medför lägre kostnader för drift och underhåll samt lägre kostnader för personalens sjukfrånvaro.

Genom att upprätthålla en behaglig relativ luftfuktighet i premiumklassen (First Class och Business) förstärks inte enbart välbefinnandet under och efter flygningen samt totalupplevelsen av existerande produktutbud utan även nya förutsättningar skapas till differentiering inom exempelvis mat och vin som inte är möjligt i den annars extremt torra kabinmiljön. Flygbolagen kan härigenom tillhandahålla en konkurrenskraftigare och utvecklingsbar produkt som attraherar premiumpassagerare och stärker fullservicevarumärket.

Övergripande strategi

Bolagets övergripande strategi är att befästa och utveckla positionen som den ledande leverantören av produkter för aktiv reglering av luftfuktigheten till de kommersiella

flygplanstillverkarna och, direkt eller indirekt, till flygbolagen. Detta skall uppnås genom att vara teknikledande med fokus på innovation, hög tillförlitlighet, driftsäkerhet och prestanda samt leveransförmåga.

Strategiska mål

Bolagets starka marknadsposition, som de facto standard för antikondensation och som ensam vald leverantör av befuktning till Airbus och Boeing, skapar sammantaget gynnsamma förutsättningar för tillväxt i en bransch som kännetecknas av höga inträdesbarriärer.

Bolaget skall skapa uthålligt värde till aktieägarna genom att:

  • Utnyttja tidsfönstret som ensam leverantör för att maximera antalet installerade produkter ute hos flygbolagen.
  • Behålla positionen som marknads- och teknikledande genom att affärsutveckla OEM-relationerna med Boeing och Airbus.
  • Befästa positionen som den dominerande leverantören på eftermarknaden genom att stärka IP och genom kontinuerlig produktinnovation.