CTT | Humidity In Balance

Om CTT

CTT Systems AB (“CTT”) med säte i Nyköping är börsnoterat på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm, är marknadsledande leverantör och tillverkare av produkter till flygindustrin för aktiv kontroll av luftfuktigheten; i kabinen – för att höja luftfuktigheten – och i flygplanskroppen – för att förhindra kondensation.

Våra produkter adresserar en paradoxal situation med extremt torr luft i flygplanskabinen samtidigt som flygplanen är blöta som en följd av kondensation och ackumulerat kondensvatten i flygplanskroppen.

Våra produkter löser paradoxen genom att effektivt balansera luftfuktigheten inne i flygplanet (”Humidity in Balance”) vilket sänker drifts- och underhållskostnaderna och som över hela flygplanets livslängd ger flygbolagen signifikanta besparingar. Vidare skapas förutsättningar att aktivt höja luftfuktigheten i kabinen som förbättrar premium passagerarnas totalupplevelse.

CTT CAIR™ dominerar marknadssegmentet för VIP (stora privatjets) med fler än 85 flygplan på alla Airbus och Boeings VIP plattformar. Våra kommersiella flygplansprodukter för att förhindra kondensation och höja luftfuktigheten i cockpit, besättnings viloutrymmen och passagerarkabinen är marknads- och teknikledande:

Boeing 737 NG: BFE option
Retrofitting all Boeing/Airbus Platforms
A350XWB: SFE Option
B777X: SFE Option
Boeing 777: Retrofit
A380/A330: Retrofit
Boeing 787: Basic in Crew Rest (CRC). SFE in Flight Deck
B777X: SFE option for Flight Deck/OFCR/OFAR
A380: SFE option for CRC
A350XWB: SFE option for Flight Deck/CRC
  • CTT har produkter på över 900 flygplan på fler än 50 flygbolag världen över.
  • CTT har omfattande erfarenhet och spetskompetens från mer än 20 år av framgångsrika retrofit installationer hos 30-talet flygbolag om sammanlagt drygt 450 flygplan.
  • CTT är vald som ensam leverantör till alla nya långdistansflygplan: A380, A350, B787 och B777X. För både B787 och B777X är CTT direktleverantör till Boeing.