CTT | Humidity In Balance

Nyhetsflöde (fullständigt pressmeddelande, ladda ned PDF)2019-04-30

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019

  •  Nettoomsättningen ökade med 34 % till 85,6 MSEK (63,8) - i jämförbara valutor, en ökning med 21 %
  •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 23,2 MSEK (13,2) 
  •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 27 % (21)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 18,0 MSEK (10,1)
  •  Resultat per aktie ökade till 1,44 SEK (0,80)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 22,1 MSEK (5,4)

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2019

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2019 bedöms bli mellan 90 och 95 MSEK (76,5).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 (CET) idag, den 30 april 2019. Delårsrapporten för första kvartalet 2019 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 505 583 51
UK +44 333 300 92 68

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11673.
Länken finns även på www.ctt.se 
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 klockan 8:30 (CET).

Ladda ned PDF