CTT | Humidity In Balance

AERIA Luxury Interiors beställer Cair™ till ett BBJ1

CTT Systems AB har erhållit en beställning från AERIA Luxury Interiors, San Antonio Texas. Systemet skall installeras i ett VIP Boeing BBJ1 flygplan. Installationen kommer att utföras under vintern 2014/2015.