CTT | Humidity In Balance

Fokker Services beställer Cair™ till ett VIP A319

CTT Systems AB har erhållit en beställning från Fokker Services B.V. Holland.

Systemet skall installeras i ett VIP Airbus A319 flygplan. Installationen kommer att utföras under våren/sommaren 2014.